Územný plán obce ŠTÍTNIK

    Obec Štítnik sa nachádza v západnej časti okresu Rožňava v údolí Štítnického potoka. Jedná sa o staré historické vidiecke mestečko s celým radom kultúrnych pamiatok na čele so skvostom gotickej architektúry Gemera - Evanjelický kostol a.v. Územný plán obce bol spracovaný v rokoch 1998-2002. V súčasnosti sú už práce na ÚPD ukončené a ÚPN obce bol schválený v obecnom zastupiteľstve.

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor ÚPN obce: Ing. arch. Dušan HUDEC, Ing. Martin HUDEC a kolektív.