Profil

Ing. arch. Dušan HUDEC vznikla v decembri r.1999. Vznikla transformáciou projektovej kancelárie URBAN v.o.s. po jej zrušení v tom istom roku. Založil ju autorizovaný architekt s dlhoročnou praxou v oblasti urbanizmu a územného plánovania Ing. arch. Dušan HUDEC. V súčasnosti tvoria kolektív projektovej kancelárie 5 pracovníci (3 inžinieri a 2 konštruktérky) a niekoľko ďalších kooperujúcich odborných projektantov. покрывало на кровать

Novinky:

ÚPN-SÚ Michalovce 1995 - 2002 ( včítane zmien a doplnkov II až IV )
 
ÚPN-SÚ Liptovsky Hradok 1995 -1998
 
Ing. arch. Dušan HUDEC
e-mail: urban@urban.sk
mobil: 0903 651678
Ing. Martin HUDEC
e-mail: urban@urban.sk
mobil: 0903 613612

Kontakt

URBAN TRADE, projektová kancelária
Ing.arch.Dušan HUDEC
Letná 45, Košice, 040 01
   
Phone No: 055 / 62 237 27
E-mail: urban@urban.sk
Fax No.: 055/62 237 27
Mobil: 0903 613 612
  0903 651 678

0905 613 612