Cenová ponuka

Pre spracovanie cenovej ponuky územnoplánovacej dokumentácie je potrebné na našu adresu, alebo e-mail zaslať nasledujúce údaje:
 

  • Počet obyvateľov vašej obce (mesta)
  • Počet súpisných čísiel domov vašej obce (mesta)
  • Veľkosť katastrálneho územia obce (mesta) v HA
  • Veľkosť súčastne zastavaného územia obce (mesta) v HA
  • Ďalej je potrebné uviesť, či obec (mesto) ma spracovanú projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, vodovod, plyn, elektriku
  • V ktorom roku bol naposledy spracovaný územný plán obce (mesta) včítane dátumu jeho schválenia
    Obratom Vám zašleme našu cenovú ponuku bezplatne na Vašu územnoplánovaciu dokumentáciu obce (mesta) podľa doporučeného Ministerstva životného prostredia.

Kontakt

URBAN TRADE, projektová kancelária
Ing.arch.Dušan HUDEC
Letná 45, Košice, 040 01
   
Phone No: 055 / 62 237 27
E-mail: urban@urban.sk
Fax No.: 055/62 237 27
Mobil: 0903 613 612
  0903 651 678

0905 613 612