Regulačný plán centrálnej mestskej zóny TREBIŠOV

    Regulačný plán centrálnej mestskej zóny Trebišova bol spracovaný v rokoch 1996-1998. Predmetom riešenia je územie centrálnej mestskej zóny okresného mesta Trebišov v okolí hlavnej mestskej triedy, ul. M.R.Štefánika. Regulačný plán rieši problematiku dostavby voľných nezastavaných pozemkov so zameraním na polyfunkčnú obytnú zástavbu, na veľkokapacitnú obchodnú vybavenosť typu (BILLA) na dostavbu cestnej komunikačnej siete a verejnej technickej infraštruktúry CMZ.  
    V súlade s regulačným plánom mesto pristúpilo k výstavbe bankového úradu VÚB a.s., k výstavbe polyfunkčných bytových domov a dostavbe jestvujúcich prelúk. V roku 2002 v súlade s regulačným plánom sa realizovala pešia a započali sa projektové práce na obchodnom dome BILLA.

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor územnoplánovacej dokumentácie: Ing. arch. Dušan HUDEC a Ing. arch. Dušan JURÁNI st.