Novinky

Regulačný plán centrálnej mestskej zóny Trebišov

REGULAČNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY TREBIŠOV ... Autor územnoplánovacej dokumentácie: Ing. arch. Dušan HUDEC a Ing. arch. Dušan JURÁNI st.

Regulačný plán centrálnej mestskej zóny Trebišova bol spracovaný v rokoch 1996-1998. Predmetom riešenia je územie centrálnej mestskej zóny okresného mesta Trebišov v okolí hlavnej mestskej triedy, ul. M.R.Štefánika. Regulačný plán rieši problematiku dostavby voľných nezastavaných pozemkov so zameraním na polyfunkčnú obytnú zástavbu, na veľkokapacitnú obchodnú vybavenosť typu (BILLA) na dostavbu cestnej komunikačnej siete a verejnej technickej infraštruktúry CMZ. V súlade s regulačným plánom mesto pristúpilo k výstavbe bankového úradu VÚB a.s., k výstavbe polyfunkčných bytových domov a dostavbe jestvujúcich prelúk. V roku 2002 v súlade s regulačným plánom sa realizovala pešia a započali sa projektové práce na obchodnom dome BILLA.

 

Kontakt

URBAN TRADE, projektová kancelária
Ing.arch.Dušan HUDEC
Letná 45, Košice, 040 01
   
Phone No: 055 / 62 237 27
E-mail: urban@urban.sk
Fax No.: 055/62 237 27
Mobil: 0903 613 612
  0903 651 678

0905 613 612