Profil

Ing. arch. Dušan HUDEC vznikla v decembri r.1999. Vznikla transformáciou projektovej kancelárie URBAN v.o.s. po jej zrušení v tom istom roku. Založil ju autorizovaný architekt s dlhoročnou praxou v oblasti urbanizmu a územného plánovania Ing. arch. Dušan HUDEC. V súčasnosti tvoria kolektív projektovej kancelárie 5 pracovníci (3 inžinieri a 2 konštruktérky) a niekoľko ďalších kooperujúcich odborných projektantov.

Ing. arch. Dušan HUDEC

Ing. arch. Dušan HUDEC

e-mail: urban@urban.sk
mobil: 0903 651 678

Ing. Martin HUDEC

Ing. Martin HUDEC

e-mail: urban@urban.sk
mobil: 0903 613 612