Územný plán obce MALUŽINA

    Obec Malužiná sa nachádza v údolí potoka Boca cca 15 km severne od Liptovského Hrádku. Obec je súčasťou občianskeho združenia obcí Horného Liptova a Horekrania Ramža v trase cesty I/72 cez Nízke Tatry. Je súčasťou stredísk turizmu medzinárodného významu Nižná a Vyšná Boca a Čertovica. Prieskumy a rozbory obce boli spracované v roku 2001 a následne v roku 2002 bola spracovaná Urbanistická štúdia obce (viď. Príloha).  
    Hlavná koncepcia rozvoja obce je zameraná na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú výstavbu rodinných domov vidieckeho a dovolenkového typu a zariadení turizmu. Preferuje sa rozvoj menších ubytovacích a stravovacích zariadení turizmu. Veľká pozornosť je venovaná zachovaniu optimálneho a únosného pomeru medzi rozvojom turizmu a ochranou prírody Národného parku Nízke Tatry. V etape prieskumov a rozborov obce bola spracovaná komplexná analýza obce Malužiná včítane krajinoekologického plánu.

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor ÚPN obce: Ing. arch. Dušan HUDEC, Ing. Martin HUDEC a kolektív.