Novinky

ÚPN-SÚ Liptovsky Hradok 1995 -1998

ÚZEMNY PLÁN MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK ... Autor ÚPN Mesta: Ing. arch. Dušan HUDEC, Ing. Martin HUDEC a kolektív.

Územnoplánovacia dokumentácia mesta Lipt. Hrádok bola spracovaná v rokoch 1995-1998. Ako samostatné pracovné etapy boli spracované Prieskumy a rozbory mesta Lipt. Hrádok, Územné a hospodárske zásady, Koncept riešenia a Návrh územného plánu mesta. Územný plán mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku 1998. Územný plán rieši komplexný rozvoj mesta Lipt. Hrádok a miestnej časti Dovalovo so zameraním na funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia mesta, návrh verejnej dopravy a nadradenej technickej infraštruktúry, verejnej občianskej vybavenosti, výroby, turizmu a rekreácie. Mesto Lipt. Hrádok je riešené ako významné a nástupné sídlo do rekreačných priestorov Národných parkov Nízke a Vysoké Tatry.

Kontakt

URBAN TRADE, projektová kancelária
Ing.arch.Dušan HUDEC
Letná 45, Košice, 040 01
   
Phone No: 055 / 62 237 27
E-mail: urban@urban.sk
Fax No.: 055/62 237 27
Mobil: 0903 613 612
  0903 651 678

0905 613 612