Architektonická štúdia obchodného domu BILLA Trebišov

V roku 2002 na základe objednávky bola v súlade s regulačným plánom CMZ Trebišov spracovaná na lokalite ul. M.R.Štefánika architektonická štúdia supermarketu BILLA. Architektonická štúdia rieši problematiku výstavby obchodného domu typu supermarketu v exponovanom území centrálnej mestskej zóny (CMZ), včítane využitia a prebudovania jestvujúcej parkovacej garáže. Po odsúhlasení architektonickej štúdie sa v roku 2003 predpokladá spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Autori: Ing.arch. Dušan Hudec, Ing. Martin Hudec, Ing. Mikuláš Paulo